תקנון

שלום רב וברוכים הבאים לאתר nehocom.com (להלן: "האתר", "אתר האינטרנט").
חברת "נהוקום" (להלן: "החברה"), מאשרת גישה אל אתר האינטרנט המצוי בשליטתה ולשירותים הכפופים לאתר זה - בהתאם לתקנון המפורט להלן.
בעצם השימוש והגלישה באתר, הנך מקבל על עצמך את תנאי השימוש שבתקנון. אם אינך מסכים לקבל את התנאים המפורטים להלן, אינך מורשה לגשת או להשתמש באתר.
אנא קרא התקנון ביסודיות טרם השימוש באתר.

מטרת האתר
אתר זה משמש כחנות לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים בישראל. 
 
הקדמה
 • הכותרות בתקנון הינן לצורך נוחיות בלבד ואינן בעלות משקל משפטי.
 • בכל מקום בו מצוין בהסכם זה מונחים כגון "אתה", "משתמש", "משתמש רשום", "משתמש שאינו רשום", "גולש", "גולש באתר", "לקוח" או כל מונח אחר שמתאר את זה שמבצע פעולות דרך האתר, והכל בהתאם להקשר, יכונו להלן: "משתמש", בין אם הפעולה בוצעה באופן אקראי או בתדירות גבוהה.
 • המונחים "החברה", "האתר", "אתר האינטרנט", "אנחנו" וכיוצא בזאת, מתייחסים אל החברה עצמה, "נהוקום".
 • המונחים "צד", "צדדים", "אנחנו" מתייחסים במקביל את החברה ואל המשתמשים יחדיו, או רק אחד מהם בהתאמה.
 • "נהוקום" שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר, בכל עת, מכל סיבה, בלי הודעה מראש ומבלי כל אחריות מצידה. 
 • במידה ונפלה טעות בתיאור מוצר או בעלות מוצר כלשהו, לא יחייב הדבר את "נהוקום".

שימוש באתר
 • גלישה באתר ו/או רכישת המוצרים בו מהווים את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון.
 • עם תחילת השימוש באתר ובשירותיו אתה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש ומגבלות האתר והשירותים הניתנים דרכו.
 • השימוש בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.
 • על המשתמש לעבור על תקנון זה מעת לעת על מנת להתעדכן בנוסח העדכני ביותר של החוזה בו אתה מחויב.
 • הנך מאשר שקראת את תקנון האתר המפורט להלן, ושאתה מסכים להשתמש באתר ובשירותי "נהוקום" בכפיפות לתנאים המפורטים להלן. הנך מסכים לקרוא את כל התנאים המפורטים להלן לפני תחילת השימוש באתר. אם אינך מסכים לקבל את התנאים המפורטים להלן, אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באתר או בשירותיו.
 • תנאים אלה חלים גם על השימוש באתר ובתכנים והשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). תנאים אלה חלים גם על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 • כל הדפים המצויים באתר הם רכושה של החברה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך שהיא את התכנים המופיעים באתר, אלא אם ניתנה הסכמה בכתב על ידי "נהוקום".
 • תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך מיועדים לשני המינים כאחד.
רכישות באתר
 • רכישות באתר יבוצעו על ידי בעלי כרטיס אשראי תקף בישראל, ובעלי כתובת למשלוח בישראל.
 • תנאי מוקדם לביצוע רכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל בכל מועד את זמינות המוצרים לרכישה, ביטול רכישות שכבר בוצעו, לרבות, ולא רק, במקרים בהם נמצא כי חלו טעויות במפרט המוצר.
 • פרטיות הלקוח הינו ערך חשוב לנו, על מנת לשמור על פרטיותך, ניתן לבצע רכישות באמצעות את PAYPAL העומד בדרישות אבטחת אתרים מחמירה או באמצעות נציגינו, בשיחה טלפונית.
 • התמונות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את "נהוקום".

ביטול עסקה
 • "נהוקןם"תעשה את מירב המאמצים להעניק למשתמש שירות גמיש במקרה והמשתמש יהיה מעוניין בביטול רכישה של אחד ממוצרי האתר.
 • יודגש, חוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק") קובע, כי צרכן רשאי לבטל רכישה של מוצר על ידי מתן הודעה בכתב במועד שלא יאוחר משבועיים מיום קבלת המוצר עצמו.
 • משתמש אשר רכש מוצר ומעוניין לבטל את רכישתו, יבצע את בקשת ביטול הרכישה על ידי פניה לחברה במייל support@nehocom.com.
 • ביטול רכישה יתאפשר רק לאחר החזרת המוצר ל"נהוקום", כאשר מדובר במוצר ארוז באריזתו המקורית כאשר הוא אינו פגום בכל צורה ולא נעשה בהם שימוש. למוצר יש לצרף את הקבלה המקורית ואישור תשלום של כרטיס האשראי, ככל שידרשו על ידי החברה.
 • דמי ביטול יכולים ויגבו על ידי "נהוקום" או על ידי צד שלישי. בכל מקרה, רק על ידי אחד מהם. לפנים משורת הדין, רשאית "נהוקןם" והצדדים השלישיים לוותר על גביית דמי הביטול באם ימצאו זאת לנכון.
 • דמי ביטול, ככל שידרשו, יהיו בסכום של 5% מגובה העסקה עצמה, או על סך 100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם. "נהוקום" רשאית לקזז את עמלת כרטיס האשראי ששולמה ממחיר המוצר במעמד ההחזר.
 • ההחזר יתבצע בהתאם לצורת התשלום. משמע, אם בוצע תשלום במזומן- יבוצע החזר במזומן ואם בוצע תשלום בכרטיס אשראי- יבוצע החזר בכרטיס אשראי.
 • לאחר בקשת הלקוח לביטול העסקה, המוצר ישלח באחריות הלקוח ל"נהוקום" תוך 14 ימי עסקים מיום הרכישה, סגור באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו שימוש.
 • ביטול שנעשה במועד מאוחר למועד משלוח המוצר בפועל, לא יפטור את המשתמש מתשלום עבור דמי המשלוח עצמם.
 • "נהוקןם" שומרת לעצמה את הזכות לבטל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, הצעה, עסקה או  רכישה של מוצר בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • כאשר החברה חושדת כי התבצעה\מתבצעת באתר פעילות שאינה חוקית.
  • כאשר החברה סבורה כי נתקיימה תקלה טכנית אשר מנעה\מונעת שימוש סביר באתר.
  • כאשר החברה סבורה כי התרחש כח עליון, מלחמה, פעולות איבה או טרור אשר מונע המשך שימוש סביר באתר ובשירותיו.
  • כאשר החברה סבורה כי התרחשה טעות באחד מנתוני מפרט המוצר, בתוכן האתר או בכל עניין הקשור למכירת המוצרים.
  • כאשר החברה סבורה כי נתבצעה פעולה שסותרת אחת מהוראות תנאי שימוש אלה.

אספקת המוצרים ודמי משלוח
 • עלות המשלוח נקבעת לפי הכתוב בדף המוצר.
 • "נהוקום" לא תהיה אחראית לאיחורים באספקת המוצרים ו/או השירותים הנובעים מנסיבות שאינן בשליטתה.  
 • "נהוקןם" תעשה כל שביכולתה לעמוד במועדי אספקת המוצרים כפי שאלה פורטו על ידי החברה, אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אספקת מוצרים למתגוררים בישובים אשר קיימת בעיית גישה אליהם מטעמים ביטחוניים יתכן ותדרוש זמני משלוח גבוהים מהרגיל. במקרים אלה, המשתמש יוכל לתאם נקודת מפגש קרובה למקום מגוריו שב ימסר לו המוצר.
 
פרטיות
 • "נהוקום" מבצעת מאמצים סבירים בנסיבות העניין כדי להגן על פרטי המשתמש ועל פרטיותו. יחד עם זאת, בשל אופייה של הרשת, החברה אינה יכולה להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו.
 • הנתונים שתמסור בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של "נהוקום". על פי חוק, אינך מחויב למסור את המידע, אולם בלי למוסרו, לא תוכל להשתמש בשירותי  האתר.
 • אנו רואים בשמירה על פרטיות המשתמש כערך עליון. "נהוקום" לא תשכיר, לא תמכור ולא תעביר את הפרטים האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים לצורך מטרות שיווק ללא הסכמתך המפורשת.
 • עם רישומך במאגר המידע של החברה והסכמתך לקבלת תכנים פרסומיים, תהא החברה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני ובדואר, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר ו/או כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה למייל.
 • המשתמש באתר פוטר את "נהוקום" ​מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשר לסיבת דליפתם.

קישורים חיצוניים
 • יתכן והאתר יכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (hyperlink) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים במרחבי האינטרנט (להלן: "מקורות אחרים") ומהם.
 • אם לא נאמר אחרת על ידי החברה, קישורים אלקטרוניים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או במכללא, על ידי החברה, לגבי אותם מקורות אחרים.
 • אין החברה מתחייבת, כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תשא בכל אחריות בקשר אליו.
 • החברה אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
 • החברה אינה אחראית לכל נזק עקיף או ישיר, שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש בקישור הקיימים באתר. החברה אינה אחראית לכל נזק עקיף או ישיר בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

 

סמכות שיפוט
 • תנאי שימוש אלו וכל הסכם אחר שנוצר על ידי החברה הקשור בשימוש באתר, יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב. התניית שיפוט זו גוברת על כל הסכמה או חוזה, אם בכתב ואם בעל פה, בין הצדדים בהקשר של סמכות השיפוט.
 • תנאי שימוש אלו יגברו על כל הסכמה, ככל שהייתה, בין החברה והמשתמש בין אם בע"פ, בכתב או בכל דרך אחרת.
 • חוזה זה כפוף אך ורק לדין הישראלי, מבלי להשפיע על סוגיות במשפט בינלאומי פרטי.
 • על חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1970. בלי לגרוע מן הכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין. 

יצירת קשר
 • החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר וצדדים שלישים. אם אתה סבור, כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך או בצד ג', אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעות הדרכים הבאות:
  • רחוב מח"ל 88/18, תל אביב - יפו 6720008
  • דואר אלקטרוני support@nehocom.com
0
דף הבית טלפון